05 2015 Otvaranje izlozbe keramike u Muzeju Mimara

05 2015 Otvaranje izlozbe keramike u Muzeju Mimara