Potražite na webu

Wikipedija o Turskoj:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Turska

Wikipedija o osmanskom carstvu:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Osmansko_Carstvo

Davor Dukić: Osmanizam u hrvatskoj književnosti od 15. do sredine 19. stoljeća

http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Addukic-osmanizam&catid=35%3Arasprave-koncepti&Itemid=55&limitstart=6