Prijavljujem svoje sudjelovanje na 3. Hrvatsko-turskom pikniku prijateljstva nedjelja, 29. rujna 2013. godine u Ekoparku Kraš u Pisarovini

Ispuniti za svaku osobu (do 4 osobe po jednoj prijavi):

Ime i prezime:

Adresa

Telefon

Vaš e-mail

Status: (označiti)
 redovni (participacija 80 kn) dijete do 14 godina (ne plaća participaciju) student turkologije (participacija 40 kuna)

Ime i prezime:

Adresa

Telefon

Vaš e-mail

Status: (označiti)
 redovni (participacija 80 kn) dijete do 14 godina (ne plaća participaciju) student turkologije (participacija 40 kuna)

Ime i prezime:

Adresa

Telefon

Vaš e-mail

Status: (označiti)
 redovni (participacija 80 kn) dijete do 14 godina (ne plaća participaciju) student turkologije (participacija 40 kuna)

Ime i prezime:

Adresa

Telefon

Vaš e-mail

Status: (označiti)
 redovni (participacija 80 kn) dijete do 14 godina (ne plaća participaciju) student turkologije (participacija 40 kuna)

Potvrđujem da ću/ćemo participaciju platiti na licu mjesta, po dolasku.