Što je HTUP

Hrvatsko-turska udruga prijateljstva je udruga građana osnovana radi razvijanja, njegovanja i promicanja svestrane suradnje između hrvatskog i turskog naroda, odnosno Republike Hrvatske i Republike Turske na kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i svim drugim poljima društvenoga djelovanja od obostranog interesa.

Ciljevi Udruge su:

 •  proučavanje, razumijevanje i promicanje povijesnih, kulturnih i političkih veza hrvatskoga i turskoga naroda;
 •  poticanje, organiziranje, unapređivanje i promocija kulturne, umjetničke, turističke, sportske, gospodarske i drugih oblika suradnje između hrvatskog i turskog naroda;
 •  poticanje i razvijanje dobrih međudržavnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Turske;
 •  predstavljanje suvremenih kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, razvojnih, gospodarskih i drugih društvenih postignuća Republike Turske zainteresiranoj javnosti u Republici Hrvatskoj;
 •  mirotvorstvo i međunarodno razumijevanje i suradnja.

 

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:

 •  organiziranje i provođenje književnih, publicističkih, znanstveno-istraživačkih, likovnih, glazbenih, filmskih i sličnih kulturnih programa i manifestacija (predstavljanja, tribina, predavanja, seminara, promocija, izložbi, koncerata, smotri, festivala i slično);
 •  prigodno obilježavanje značajnih datuma iz povijesti oba naroda i obiju država;
 •  organiziranje susreta, sastanaka, savjetovanja i ostalih oblika upoznavanja gospodarstvenika u svrhu poticanja i razvijanja gospodarske suradnje;
 •  organiziranje programa druženja, boljega upoznavanja i putovanja za svoje članove i članove njihovih obitelji;
 •  organiziranje i poticanje gastronomskih, folklornih, zabavnih i sličnih manifestacija koje promiču tradiciju hrvatskoga i turskoga naroda;
 •  poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem tema iz povijesti, kulture, ekonomije, turizma, sporta i drugih područja kod oba naroda;
 •  izdavanje glasila (elektronskoga i/ili tiskanoga);
 •  izdavanje knjiga;
 •  suradnja s drugim hrvatsko-turskim i tursko-hrvatskim udrugama prijateljstva u Hrvatskoj i Turskoj, s Hrvatsko-turskom grupom prijateljstva u Hrvatskome saboru te s ostalim udrugama koje svojim djelovanjem promiču raznovrsne oblike suradnje Hrvatske i Turske;

 

U provedbi svojih djelatnosti Udruga surađuje i s uglednim pojedincima, drugim udrugama i institucijama kako u Hrvatskoj tako i Turskoj te s diplomatsko-konzularnim predstavnicima obiju zemalja.
Udruga također surađuje i s drugim sličnim društvima prijateljstva u Republici Hrvatskoj.